Kontakt

Jednoducho Názorne Pravdivo

Centrála spoločnosti JNP Finance, a.s.

Seberíniho 9, Bratislava, 821 01

jnpfinance@jnpfinance.sk

+421 910 701 170

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a v zozname samostatných finančných agentov registra NBS

Naše agentúry

Agentúra Humenné

Lipová 1 , 066 01 Humenné

+421 905 959 684

ingrid.ciprova@jnpfinance.sk

Agentúra Košice

Murgašova 3, 040 01 Košice

+421 903 952 562

renata.cirbusova@jnpfinance.sk

Agentúra Spišská Nová Ves

Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 903 940 261

marta.stanislavova@jnpfinance.sk

Agentúra Trnava

Hlavná 83, 919 25 Šúrovce

+421 907 701 039

pavol.kucik@jnpfinance.sk

Agentúra Trenčín, Jana Sládková (POFIN, s.r.o.)

+421 905 944 712

pofin@jnpfinance.sk