Služby

Jednoducho Názorne Pravdivo

Zabezpečenie života

Na zabezpečenie bežného chodu rodiny, alebo splatenia hypotéky pri životnom nešťastí spôsobenom úrazom či vážnou chorobou je vhodné dojednať Životné rizikové poistenie. Toto je možné skombinovať so sporením v podobe investovania a zabezpečiť si tým dostatok finančných prostriedkov na neočakávané či očakávané životné situácie (vlastné bývanie, štúdium, svadbu, dôchodok, či kúpu auta v budúcnosti) v Investičnom životnom poistení.

Dôstojný dôchodok

"Obyčajný" dôchodok z I. piliera dostane každý... Ale na "Dôstojný" dôchodok sa musíme pripravovať už v mladosti. Platí pravidlo, že čím skôr sa začneme naň pripravovať, tým ľahšie sa nám bude v dôchodku žiť. na dôchodkový vek sa môže klient pripravovať na dôchodkový vek sporením alebo investovaním do:

Starobné dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Priamym investovaním

Sporením na účte

Poistenie firiem

Len 5% nových spoločností prežije prvých 5 rokov. Je veľa rizík, ktoré rozhodujú, či je alebo bude tá Vaša úspešná. Niektoré z nich je možné preniesť na poisťovňu. Napríklad poistenie majetku pre prípad živelných udalostí, proti krádeži, lúpeži, strojným rizikám a podobne. Poisťovňa Vám zhoretú linku zaplatí, ale počas prerušenia prevádzky môžete prísť o zákazníkov a aj keď nevyrábate, musíte platiť energie... Požiarne prerušenie prevádzky Vám v takomto prípade významne pomôže.


Kto nič nerobí, nič nepokazí

Prepáčte, ja som nechcel... Ospravedlnenie zvyčajne nestačí, hlavne ak ide o peniaze! Škody spôsobené pri podnikateľskej činnosti je možné uhradiť z poistenia. Bežné firmy zo všeobecnej - prevádzkovej zodpovednosti, profesné činnosti zasa využijú poistenie finančných škôd. Manažéri privítajú D&O a cestní dopravcovia zasa poistenie škôd spôsobených pri preprave tovaru...

V zamestnaní bez stresu

Kôň má štyri nohy a predsa sa môže potknúť - aj ten najprecíznejší zamestnanec môže nechtiac spôsobiť škodu svojmu zamestnávateľovi. Ak za spôsobenú škodu zodpovedáte, môžete si jej náhradu uplatniť z poistenia Zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania...

Zabezpečenie vlastného majetku

S hypotékou alebo bez, vždy je to ťažko nadobudnutý majetok - dom, byt, chata, zariadenie domácnosti... Poistenie personálneho (privátneho) majetku Vám ho pomôže ochrániť. Rozbité sklo, zničený náhrobný kameň, záhrada či domáci miláčik môžu byť tiež súčasťou tohoto poistenia. Samozrejmosťou je poistenie zodpovednosti z bežného života či vlastníctva nehnuteľnosti. Ak Ste aktívni na internete, zaujímavé budú aj kybernetické riziká...

Byt či bytový dom

Či už si spravujete svoju bytovku sami, alebo sa o správu stará družstvo či iná organizácia, poistenie bytového domu je jej dôležitou súčasťou. Okrem majetkový škôd spôsobených živlom, zlodejom či vandalmi, chráni toto poistenie aj voči technickým škodám na výťahoch a spoločných zariadeniach bytovky. Nemenej dôležitým je poistenie za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a "krížová" zodpovednosť medzi jednotlivými vlastníkmi bytov...

Autá

Aj tak najradšej chodím peši... Klame? Nič iné mu nezostáva, keďže si havarijne nepoistil svoje vozidlo. Bežnou súčasťou tohoto poistenia je náhradné vozidlo, finančná strata a sklá. Odťah vozidla a náhradné ubytovanie je zasa súčasťou asistenčných služieb. Tie môžete využívať aj nadvojo, keďže každé vozidlo musí mať aj Povinné zmluvné poistenie. K nemu môžete dojednať taktiež sklá, úraz, živelné riziká, stret so zverou či škody spôsobené výtlkmi...

Bezstarostné cestovanie

Vysnívaná dovolenka... Všetko bolo v poriadku, až na ten úraz... Liečebné náklady sú základným rizikom, ktoré sa poisťuje prostredníctvom Cestovného poistenia. Spolu s nimi je možné pripoistiť zodpovednosť za škodu, úrazy, batožinu či právnu pomoc. Samozrejmou súčasťou poistenia je Asistenčná služba.

Zaplatil som za zájazd už na jar a teraz nemôžem vycestovať kvôli chorobe? Nemusím mať obavy, veď som si poistil aj storno zájazdu...

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.